Fortrolighedspolitik

 

Ved at acceptere vilkårene og betingelserne giver brugerne af dette websted samtykke til, at de personlige data indsamles og bruges af sælgeren i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) og den generelle databeskyttelse. Forordning (GDPR). Disse love bestemmer, at sælgeren har pligt til at administrere på en sikker måde og kun til de specificerede formål de leverede personlige data.

Formålet med dataindsamling er at informere brugerne om status for deres konto på webstedet samt om status og udvikling af ordrer, kommercielle aktiviteter, markedsføring, reklame, markedsundersøgelser, salgsovervågning og analyse, elektroniske kommunikationstjenester.

Udfyldelse af dine data i kontooprettelses- og bestillingsformularer forudsætter ubetinget accept af disse vilkår og betingelser, hvilket også betyder, at du accepterer, at disse personlige data vil blive gemt, brugt og behandlet af sælgeren under overholdelse af bestemmelserne om fortrolighed.

Vi deler deler ikke dine personlige oplysninger undtagen med tjenesteudbydere, der hjælper os med at levere vores tjenester og opfylde vores kontrakter med dig, som beskrevet ovenfor. For eksempel bruger vi Shopify til at drive vores onlinebutik. Du kan læse mere om, hvordan Shopify bruger dine personlige oplysninger her: https://www.shopify.com/legal/privacy

Personoplysninger kan overføres til de myndigheder, der har beføjelse til at verificere kommercielle transaktioner, eller til andre myndigheder, der er beføjet til at udføre berettigede verifikationer i henhold til loven, hvis dette er påkrævet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kunder har ret til information, retten til at få adgang til og gribe ind i deres data, retten til at modsætte sig behandlingen af personoplysninger, retten til ikke at være underlagt en individuel beslutning og retten til at gå til retten. På samme tid har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og anmode om, at de slettes helt eller delvist.

For at udøve disse rettigheder kan du indsende en skriftlig, dateret og underskrevet anmodning, sendt elektronisk eller via mail til Mælkebøtte af drømme, Horsensvej 18, 8766 Nørre Snede / info@dandelionofdreams.dk

Sælger tager alle forholdsregler for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger, men vi kan ikke garantere, at vi vil være i stand til at forhindre dette.

Samtidig er sælgeren ikke ansvarlig for tab af information på grund af mangler eller fejl i softwaren eller serveren, som webstedet er hostet på.

 

google-site-verification=fSiNuHOmplWdGREL15VXwURCps5K9eJD-ZaH2sGl508